คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

ศูนย์อบรมครูคำสอนที่กัสแตลกันดอลโฟ

         การประชุมสมัชชาพระสังฆราชครั้งที่ 4 เรื่องการสอนคำสอนในยุคปัจจุบันในเดือนตุลาคม ค.ศ.1977 (พ.ศ.2520) จึงมีพระสมณสาสน์เตือนใจเรื่อง การสอนคำสอนในยุคปัจจุบัน (Catechesi tradendae - 16 ตุลาคม ค.ศ.1979) โดยสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น  ปอล ที่ 2
         ในข้อที่ 15 เรื่องการสอนคำสอนเป็นหน้าที่อันดับแรก  กล่าวตอนหนึ่งว่า
         "พระศาสนจักรต้องทุ่มเททรัพยากรที่ดีที่สุด  ทั้งในด้านบุคลากร และพลังงานให้แก่การสอนคำสอนโดยไม่สงวนกำลัง ความอุตสาหะ  หรือแม้แต่วัตถุปัจจัยในการสอนคำสอน  ทั้งนี้เพื่อจัดวางระบบให้ดีขึ้น และจะได้อบรมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถได้" (CT 15)
         ข้อ 71 เรื่องศูนย์อบรมครูคำสอน มีกล่าวว่า "ครูคำสอน  แม้ว่าจะไม่ถึงขั้นผู้รับศีลบวชอย่างเป็นทางการ แต่ก็เป็นผู้มีหน้าที่สำคัญมากในพระศาสนจักร  สิ่งนี้เรียกร้องให้จัดตั้งศูนย์และสถาบันเพื่อการอบรมขึ้นมา  และฝากไว้ในความดูแลเอาใจใส่ของบรรดาพระสังฆราช" (CT 17)
         เพราะหลักการดังกล่าว พระศาสนจักรสากลจึงจัดตั้งศูนย์อบรมครูคำสอนที่กัลเตล  กันดอลโฟ  กรุงโรม และให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรจากประเทศมิสซัง
         ประเทศไทยได้ส่งนักบวชและเยาวชนไปที่กรุงโรมตั้งแต่ ค.ศ. 1979 ถึง 2005 ดังนี้
1. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ                        13 คน
2. สังฆมณฑลราชบุรี                                     7 คน
3. สังฆมณฑลจันทบุรี                                    5 คน
4. คณะรักกางเขน  ท่าแร่                              4  คน
5. คณะพระหฤทัยฯ                                      3  คน
6. คณะรักกางเขน  จันทบุรี                            2  คน
7. สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี                            2  คน
8. สังฆมณฑลอุดรธานี                                  2  คน
9. อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง              1 คน
10. คณะพระแม่มารี                                      1 คน
11. คณะพระมหาไถ่                                     1  คน
                 รวม                                           41 คน
         ปัจจุบันบ้านที่กัสเตล  กันดอลโฟ  เปลี่ยนการอบรมเป็นด้านสังคม ส่วนการอบรมเป็นครูคำสอนย้ายไปที่มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา  กรุงโรม
         บราเดอร์วิทยา  เกษตรรุ่งเรือง  (คณะพระมหาไถ่)  เป็นรุ่นสุดท้ายได้กล่าวว่า  "ผมมีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดี เพราะที่นั่นได้ฝึกฝนให้ผมเจริญเติบโตทางด้านความรู้  เข้าใจทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต เกี่ยวกับพระเป็นเจ้าในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งผมเองไม่เคยรู้ หรือบางทีอาจมองข้ามไป  ทำให้ผมมองโลกทัศน์กว้างขึ้นกว่าก่อน และที่นั่นทำให้ผมรู้ว่ ยังต้องเรียนรู้อะไรอีกมาก...ขอขอบคุณพระเป็นเจ้า"
         ผมหวังว่าศิษย์กัสเตลฯ ทุกคนกำลังสานต่องานที่พระเป็นเจ้ามอบให้ทำ  ให้โอกาสและให้เกียรติเรานะครับ

 (อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 34, 21-27 ส.ค.2005)

HOME