คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

ครู...ดุจประตูทางเข้า - ออก

         เด็กและวัยรุ่นทุกวันนี้จะมีพระเจ้าในหัวใจ  มิใช่ขึ้นอยู่กับพ่อแม่เท่านั้น  แต่ขึ้นอยู่กับคุณครูด้วย  เป็นพิเศษคุณครูคำสอนหรือครูผู้สอนคริสตศาสนธรรมทั้งหลาย
         คุณพ่อสมชัย  พิทยพงศ์พร  อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม ใช้วีดีทัศน์เรื่อง Doorway People: Spirituality of the catechist (ประชาชนผู้เป็นประดุจทางเข้า - ออก: เกี่ยวกับชีวิตจิตของครูคำสอน)  ฉายแก่นักศึกษาครูคำสอน  ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม และวิทยาลัยแสงธรรม สามพราน  วันนี้ผมมานั่งดูบ้างเพราะตั้งใจจะถอดความเป็นภาษาไทย ให้เป็นของขวัญแก่ครูคำสอน  โอกาสครบรอบวันบวชเป็นพระสงฆ์ของเพื่อนสงฆ์หลายองค์ในเดือนนี้
         วันหนึ่งเราเดินเข้า-ออกประตูบ้าน ที่โรงเรียนหลายครั้ง จนอาจลืมนึกถึงความสำคัญของประตู  ไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าหรือประตูหลังบ้าน
         ครูคำสอนเป็นประดุจประตูทางเข้าศาสนา  เด็กๆ และผู้เรียนคำสอนจะต้องผ่านคุณครูคำสอนเกือบทุกวัน  ครูคำสอนที่ดี มีประสิทธิภาพ ต้องรู้จักต้อนรับ  เด็กบางคนมีทุกข์ร้อน  มาใหม่  ไม่มีใครสนใจ  เกเร  อย่ารีบตำหนิ  ครูควรให้เวลา รู้จักทักทาย รู้จักฟัง  รู้จักสังเกต  รู้จักถาม ไตร่ตรอง และภาวนาให้ผู้เรียนทุกคน เพื่อให้เขารู้ว่าครูสนใจ  ช่วยให้เขาอบอุ่น  ปลอดภัย ดีใจและมีความสุขที่มาเรียนคำสอนเพราะมีคุณครูเป็นผู้ร่วมทางในความเชื่อ
         พระเยซูเจ้า  เมื่อจำเป็นต้องผ่านเมืองสิคาร์ในแคว้นสะมาเรีย ประมาณเที่ยงวันทรงกล้าทักทายหญิงชาวสะมาเรียคนหนึ่งที่มาตักน้ำ สนทนาจนนางประทับใจ...  จนไปบอกประชาชนในเมืองว่า  พระองค์เป็นพระคริสต์  ประชาชนจึงออกจากเมืองมาเฝ้าพระองค์ (เทียบ ยอห์น 4:1-30)
         ศิษย์สองคนขอพระเยซูเจ้า  กำลังเดินทางไปยังหมู่บ้านเอมมาอูส เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาร่วมเดินทางด้วย สนทนาด้วย  จิตใจของเขาเร่าร้อน  จำพระองค์ได้  เมื่อทรงบิปัง...จึงรีบเดินทางกลับกรุงเยรูซาเล็มมาพบบรรดาอัครสาวกกับศิษย์อื่นๆ (เทียบ ลูกา 24:13-35)
ข้อไตร่ตรองสำหรับคุณครู...
*  เราต้อนรับอย่างไร?
1. มีพระพรอะไร? ที่คุณสามารถมอบให้แก่ทุกคนที่มา  และไปจากธรณีประตูบ้าน และห้องเรียน
2. อะไร? ทำให้คนไม่อยากผ่านคุณ ทั้งๆ ที่สมาชิกในครอบครัวหรือลูกศิษย์จำเป็นต้องเดินผ่าน
*  เราร่วมเดินทางอย่างไร?
1. จงพิจารณาวิธีการที่คุณปฏิบัติต่อนักเรียนของคุณ
2. ใครเป็นผู้ร่วมเดินทางที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ? ทำไม?
*  เราส่งอย่างไร?
1. คุณส่งผู้อื่นไปในสังคมอย่างไร? ในฐานะเป็นข่าวดี
2. เชิญไตร่ตรองวิธีการของพระเยซูเจ้ากับศิษย์ที่เดินทางไปหมู่บ้านเอมมาอูส (ลุกา 24:13-35) และหญิงที่บ่อน้ำของยาโคบ (ยอห์น 4:1-42)
         "สันติสุขแก่สถานที่นี้ ขอพระเจ้าโปรดอภิบาลการมา และก้าวเดินไปด้วยกัน ดั่งพระองค์เดินเคียงข้างเรา"

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 23, 5-11 มิถุนายน 2005)

HOME