คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

พระสันตะปาปา

         นับตั้งแต่ ค.ศ.1846 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  ผู้ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อทรงพระชนมายุ 58 พรรษา นับเป็นองค์ที่มีอายุหนุ่มที่สุด  เป็นพระองค์เดียวที่มาจากประเทศคอมมิวนิสต์ เป็นพระองค์เดียวที่เป็นชาวโปแลนด์  เป็นพระองค์แรกนับตั้งแต่สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 2 ในศตวรรษที่ 15 ทรงมีสมณลิขิตมาก (a man of letters) ทรงเป็นองค์แรกที่มิใช่ชาวอิตาเลียน นับตั้งแต่ สมเด็จพระสันตะปาปาอาเดรียน ที่ 6 ชาวดัทช์ ผู้สิ้นพระชนม์ ค.ศ.1523
         สมเด็จพระสันตะปาปา 264 องค์ มิใช่ชาวอิตาเลียน 58 องค์ (รวมที่เป็นชาวกรีก 15 องค์ ชาวฝรั่งเศส 15 องค์  ชาวเยอรมัน 6 องค์  ชาวอังกฤษ 1 องค์  และชาติอื่นๆ)
         พระสันตะปาปา ตรงกับคำภาษาอังกฤษ Pope ภาษาอิตาเลียน papa แปลว่า "พ่อ" สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ (ค.ศ.440 - 461) เป็นผู้ใช้คำนี้องค์แรก ต่อมาสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 7 ทรงสงวนคำนี้กับพระสังฆราชแห่งกรุงโรม ในสภาสังคายนาวาติกันที่ 1 ให้คำนิยามว่า ผู้สืบตำแหน่งสุงสุดของนักบุญเปโตร  คือ พระสังฆราชแห่งกรุงโรม
         คำว่า Pontiff มาจากภาษาละติน pons = สะพาน  และคำ facio = ทำ  ดังนั้นคำว่า pontifex (pontiff) แปลว่า ผู้สร้างสะพาน แรกเริ่มคำนี้หมายถึง "พระสังฆราช"  แต่ต่อมาสงวนไว้ใช้สำหรับสมเด็จพระสันตะปาปา  ผู้เป็นพระสังฆราชแห่งโรม  เป็นผู้เชื่อมระหว่าง พระเจ้าและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ (mortals)
         10 อันดับพระสันตะปาปาดำรงตำแหน่งนานที่สุด  (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2003)
         สมเด็จพระสันตะปาปาวันที่เริ่มและสิ้นสุดของพระสมณสมัยระยะเวลา
1. นักบุญเปโตรประมาณ 34 หรือ 37 ปี ตามธรรมเนียมประเพณี   เริ่มที่เมืองอันทิโอก และ 25 ปีสุดท้ายที่กรุงโรม
2. บุญราศีปีโอ ที่ 921 มิถุนายน 1846 - 7 กุมภาพันธ์ 187831 ปี 7 เดือน
3. เลโอ ที่ 133 มีนาคม 1878 - 20 กรกฎาคม 190325 ปี 5 เดือน
4. ยอห์น ปอล ที่ 216 ตุลาคม 1978 - ปัจจุบัน25 ปี (ข้อมูล 16 ต.ค. 2003)
5. ปีโอที่ 622 กุมภาพันธ์ 1775 - 29 สิงหาคม 179924 ปี 6 เดือน
6. อาเดรียน ที่ 129 กุมภาพันธ์ 772 - 25 ธันวาคม 79523 ปี 10 เดือน
7. ปีโอ ที่ 721 มีนาคม 1800 - 20 สิงหาคม 182323 ปี 5 เดือน
8. อเล็กซานเดอร์ ที่ 320 กันยายน 1159 - 30 สิงหาคม 118121 ปี 11 เดือน
9. นักบุญซิลเวสเตอร์ ที่ 131 มกราคม 314 - 31 ธันวาคม 33521 ปี 11 เดือน
10.นักบุญเลโอ ที่ 129 กันยายน 440 - 10 พฤศจิกายน 46121 ปี 1 เดือน

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 44, 26 - 1 พฤศจิกายน 2003)

HOME