คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

ระลึกถึงยอห์น ปอล ที่ 1

         ในปี ค.ศ.1978 บรรดาพระคาร์ดินัลของพระศาสนจักรคาทอลิกได้มาประชุมกันถึง 2 ครั้งที่นครวาติกัน ห่างกันไม่กี่สัปดาห์ เพื่อเลือกสมเด็จพระสันตะปาปา
         6 สิงหาคม สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 ได้สิ้นพระชนม์  เนื่องจากพระหทัยวาย ที่วังกัสแตล กันดอลโฟ หลังจากดำรงตำแหน่งได้ 15 ปี (1963 - 1978)  เกือบมีพระชนมายุครบ 81 พรรษา ในวันที่ 26 กันยายน
         วันที่ 26 สิงหาคม หลังจากมีการประชุมเพื่อเลือกสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ใหม่ ใช้เวลา 2 วัน  มีการเลือก 4 ครั้ง  จึงได้พระอัยกาแห่งเวนิส คือ พระคาร์ดินัลอัลบีโน ลูซีอานี ทรงรับตำแหน่งในวันที่ 5 กันยายน เป็นสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 1 พระองค์จะทรงมีพระชนมายุครบ 66 พรรษา ในวันที่ 17 ตุลาคม แต่ไม่สามารถฉลองครบรอบวันเกิดได้
         28 กันยายน ตอนเช้าตรู่  ผู้ดูแลพระองค์พบว่า พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ในห้องบรรทม พระองค์คงจะสิ้นพระชนม์ด้วยโรคพระหทัยวาย (หลังจากดำรงตำแหน่งได้ 33 วัน)
         บรรดาพระคาร์ดินัลจึงได้มาประชุมกันอีกครั้งในวันที่ 16 ตุลาคม หลังจากโหวตออกเสียงเลือกสมเด็จพระสันตะปาปา 8 ครั้งใน 3 วัน  ได้เลือกพระอัครสังฆราชคาโรล วอยติวา แห่งเมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ ขณะพระชนมายุ 58 พรรษา และทรงเลือกนาม ยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงเป็นพระสันตะปาปาชาวโปแลนด์องค์แรกในประวัติศาสตร์และเป็นองค์แรกที่มิใช่ชาวอิตาเลียน หลังจาก 456 ปี
         สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 1 ได้รับสมญานามว่า "พระสันตะปาปาแห่งรอยยิ้ม" ในหนังสือบนศิลานี้ที่เกี่ยวกับสมเด็จพระสันตะปาปา  เขียนโดยคุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช พ.ศ.2544 (หน้า 400) กล่าวถึงพระองค์ว่า "สาเหตุสำคัญที่ท่านลูซีอานีได้รับเลือกก็คือพระคาร์ดินัลต้องการพระสันตะปาปาที่มีประสบการณ์ด้านอภิบาล  การที่ท่านเป็นคนยิ้มเสมอ  ทำให้บรรยากาศเดิมๆ ที่เคร่งขรึมของวาติกันและในสันตะสำนักหายไป"
         ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ที่พระองค์จากเราไปสู่บ้านพระบิดา จึงขอภาวนาระลึกถึงพระองค์เป็นพิเศษ

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 39, 21 - 27 กันยายน 2003)

HOME