คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

การชดเชยที่นางาซากิ

         นางาซากิ (Nagasaki) เป็นชื่อเมืองในประเทศญี่ปุ่น และเป็นคำในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า ระเบิดปรมาณู และความทุกข์ เรารู้จักชื่อนางาซากิ เพราะในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  พันธมิตรนำระเบิดปรมาณูไปทิ้งที่เมืองนี้ วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณแปดหมื่นคน และได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนนับไม่ถ้วน ในวันนั้นมีรายงานว่าเพราะสาเหตุมีเมฆปกคลุมเหนือเมืองนี้  เหนือโรงงานเหล็กมิตซูบิชิ  จึงทำให้นักบินจับเป้าหมายพลาดไปที่อาสนวิหารคาทอลิกอุรุกามิ  ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งของนางาซากิ  ที่มีพลเมืองส่วนใหญ่เป็นคาทอลิก
         หกวันหลังจากนั้น คือ 15 สิงหาคม ตรงกับวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซึ่งเป็นชื่อของอาสนวิหารนั้น สงครามสิ้นสุด  ดร.ทากาชิ นากาอิ (1908 - 1951)  คณบดีคณะรังสีวิทยา แห่งมหาสิทยาลัยนางาซากิ  ผู้ได้กลับใจมาเป็นชาวคริสต์ เป็นผู้หนึ่งที่รอดชีวิตจากการระเบิดครั้งนี้  ได้กล่าวว่า "เราต้องตั้งคำถามว่าทำไม สองเหตุการณ์นี้จึงมาตรงกันพอดี คือ  การสิ้นสุดสงครามโลก และการสมโภชแม่พระ  เป็นเรื่องบังเอิญ หรือเป็นพระญาณเอื้ออาทรของพระเป็นเจ้า"
         โรเบิร์ต แอลสเบิร์ก  กล่าวถึงเรื่องนี้ (mystic of Nagasaki)  ในหนังสือ นักบุญทั้งหลาย (all Saints 1997)  หลังจากเหตุการณ์ระเบิด  เขาได้พบศพภรรยาสุดที่รักในบริเวณบ้านซึ่งถูกทำลายด้วย  โดยมีสายประคำอยู่บริเวณเถ้ากระดูกมือขวาของเธอ ดร.ทากาชิ นากาอิ รู้สึกประทับใจ  เขาได้กล่าวในพิธีมิสซาปลงศพ ไม่กี่วันหลังจากการระเบิดครั้งนั้นว่ามีผลต่อการดำเนินชีวิต ต่อวัฒนธรรม  แม้จะโหดร้าย  แต่ก็มีความหมาย…  เขากล่าวว่า
         "เราไม่เชื่อฟังกฎแห่งความรัก เราได้เกลียดกันอย่างน่าชื่นตาบาน เราประหารกันอย่างร่าเริงยินดี  และบัดนี้ ในที่สุด เราทำให้สงครามโลกชั่วร้าย  สิ้นสุดลง แต่เพื่อฟื้นฟูสันติภาพสู่โลกใบนี้  คงไม่เพียงพอที่เราจะต้องกลับใจ
         เราต้องขอให้พระเป็นเจ้าเมตตาให้อภัย…ด้วยการถวายพลีกรรมที่ยิ่งใหญ่…
         ให้เราโมทนาพระคุณที่นางาซากิได้รับเลือกสำหรับพลีกรรมครั้งนี้…
         ขอให้วิญญาณของผู้ที่จากเราไป อาศัยพระเมตตาของพระเป็นเจ้า  ให้พวกเขาได้พักผ่อนในสันติสุขเทอญ"
         คณะเยสุอิตได้เข้าไปเผยแพร่ศาสนาในยุคแรก  นางาซากิเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์คาทอลิกในประเทศญี่ปุ่น และต่อมามีมรณสักขีเป็นจำนวนมาก
         ประสบการณ์และพยานชีวิตของ ดร.มากาชิ นากกาอิ  เป็นบทสะท้อน  เรียกร้องเราให้ร่วมมือสร้างสันติภาพระหว่างนานาชาติหรือ? (จาก Catholic Source Book โดย Ren Peter Klein, 1999 หน้า 65  แปล บาทหลวงวีระ อาภรณ์รัตน์)

(อุดมสารรายสัปดาห์ ฉบับที่ 35, 24 - 30 สิงหาคม 2003)

HOME