คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

วันนี้คือทุกสิ่ง

         วันนี้เป็นฤดูกาลใหม่เพราะอยู่เหนือจากสิ่งเดิม  เหมือนการเปลี่ยนแปลงของฤดูใบไม้ผลิ  ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว แต่ละวันเป็นเหตุผลใหม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น…วันนี้มีจุดหมายและวิธีการของมัน
         ทุกวันเป็นการเริ่มที่สดใส  มิใช่เพียงการเริ่มชีวิตของเราที่เหลืออยู่เท่านั้น แต่อาจเป็นวันเดียวที่เราเหลืออยู่ในการจาริกอันสั้นบนโลกนี้  เพราะมีความคิดและพละกำลังจำกัด  แต่ละวันก็เป็นทุกสิ่งที่เรามี ที่เราเข้าใจ และภาคภูมิ
         ทุกวันเป็นอาหารค่ำมื้อหนึ่ง  และบ่อยครั้งมีอะไรมากกว่าที่เราสามารถจะกลืนได้เพราะ "แต่ละวันมีความทุกข์พออยู่แล้ว" (มธ 6: 34) แต่ละวันเป็นทุกสิ่งที่เราครอบครองเป็นเจ้าของ เพราะพรุ่งนี้จะกลายเป็นวันนี้อย่างรวดเร็วและก่อนวันนี้กลายเป็นเมื่อวานนี้ไป
ทุกวันเป็นความเชื่อใหม่  ทำให้ชีวิตมีความหมายเป็นความหวังใหม่ที่เราจะพบที่เรามีเหลืออยู่ และความเชื่อนั้นทำให้วันนี้มีพลัง  เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นหรือแย่ลง วันนี้เป็นจุดเริ่มในหนังสือแห่งชีวิต และบางครั้งวันนี้เป็นบทเรียนใหม่ทั้งหมดของชีวิตที่ดีขึ้นของเรา
         ทุกวันเป็นสมบัติชิ้นใหม่ อาจมิใช่ทองคำหรือสมบัติล้ำค่าอื่นใด  แต่มั่นใจได้คุณจะมีพลัง มีสติ  และมีกำลังใจมากขึ้น แต่ละวันเป็นความพอใจใหม่  แม้อาจมีความทุกข์ เจ็บไข้  เราก็สามารถมีสันติในจิตวิญญาณ แต่ละวันเป็นพระพรจากเบื้องบนเป็นของขวัญล้ำค่า  จากความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้า แต่ละวันเป็นแสงสว่างใหม่ส่องให้เราเห็นมิติใหม่ของชีวิตของเราเองและของผู้อื่น
         ทุกวันเป็นความตื่นเต้นใหม่ เพราะธรรมชาติทำงานใหม่ภายในตัวเราและรอบๆ ตัวเรา  เป็นมหัศจรรย์แห่งชีวิตที่น่าประทับใจ
ทุกวันเป็นการพัฒนาใหม่ ขยายตัวของจักรวาลวัตถุรอบตัวเรา  และของส่วนเล็กๆ ภายในตัวเรา แต่ละวันเป็นการแก้ไขแม้เรายังมิได้บรรลุถึงสิ่งที่ควรเป็น  แต่เราก็พัฒนาขึ้นกว่าที่เราเคยเป็น  แต่ละวันเป็นความรักใหม่ ที่มิได้จืดจางลง หรือทำลาย  ความรักเดิมของเมื่อวาน  แต่ความรักเพิ่มพูนขึ้นและลึกซึ้งขึ้น
         ทุกวันเป็นหนทางใหม่ซึ่งเราเดินทางไป  ทำให้พลังชีวิตใหม่ทำงานเพื่อเรา แต่ละวันเป็นโอกาสใหม่ที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเมื่อวาน  และจัดการกับสิ่งท้าทายที่เราเผชิญในปัจจุบัน แต่ละวันเป็นสมดุลใหม่ซึ่งทำให้เราสามารถประสานอดีตกับปัจจุบันได้สนิทและช่วยให้ทุกสิ่งลงตัว แต่ละวันคือ วันพระคริสตสมภพ  เพราะพระองค์ทำนำสิทธิพิเศษของชีวิตเหนือธรรมชาติมาให้เรา
         ทุกวันเป็นวันขึ้นปีใหม่  เพราะวันนี้เราเริ่มชีวิตใหม่ทั้งร่างกาย จิตใจ  และวิญญาณ ไม่มีเมื่อวานนี้ยกเว้นในประวัติศาสตร์  ไม่มีวันพรุ่งนี้ยกเว้นในความหวัง  เราไม่สามารถนั่งอยู่บนความชื่นชมของเมื่อวานหรือฝังตนกับความโกรธแค้น ขมขื่นอย่างโง่ๆ ทั้งไม่สามารถชื่นชมล่วงหน้ากับความสำเร็จของพรุ่งนี้  เพราะพรุ่งนี้ยังไม่ใช่ของเรา  แต่ละวันเป็นทุกสิ่งที่จริงที่เรามี  แม้ว่าจะมิใช่ข้อแก้ตัวที่จะรับประทาน  จะดื่ม หรือสนุกไปวันๆ
         เมื่อวานเป็นเหมือนเช็คที่ไม่มีค่า
         พรุ่งนี้เป็นหนังสือสัญญาว่าจะใช้เงินคืน
         แต่วันนี้เป็นเงินสด

Jerome Le Doux เขียน
ว.อาภรณ์รัตน์ แปล
จากหนังสือ Commitment: 
Key to Christian Maturity 
เขียนโดย
Susan Muto และ Andrian Van Kaam
สำนักพิมพ์ Paulist Press, New York
1989 หน้า 69-70

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 8, 16-22 ก.พ. 2003)

HOME