คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

กลยุทธ์การทะเลาะกันอย่างมีคุณภาพ

         "ครอบครัวของผมเป็นครอบครัวขนาดใหญ่… มีฐานะความเป็นอยู่ธรรมดา แต่บรรยากาศภายในบ้าน มักจะเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่ค่อยมีโอกาสพูดคุยกันเท่าใดนัก ยายก็จะขายของที่บ้านทุกวัน ป้ากับลุงและลูกของเขามักจะอยู่แต่ในบ้าน ไม่ค่อยไปไหน พ่อไปทำงาน แม่แยกไปอยู่ที่อื่น บางทีผมรู้สึกเฉย เย็นชากับครอบครัวเหลือเกิน บางทีก็อยากหนีไปให้พ้นๆ ความรู้สึกรักผูกพันแทบจะหายไปแล้ว แต่ผมก็รักทุกคนในครอบครัวมาก แม้จะให้กลับมาอยู่รวมกันอีกไม่ได้แล้วก็ตามที แต่ก็ไม่อิจฉาครอบครัวอื่น ขอบคุณพระ ที่ได้โปรดให้รู้จักกลุ่มคริสตชน และเพื่อนๆที่ดีทุกคน"
         นี่เป็นความรู้สึกของเยาวชนคนหนึ่งที่เล่าให้พ่อฟัง
         ในเทศกาลพระคริสตสมภพ มีวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ชุมชนของเราน่าหันมาสนใจสร้างครอบครัวให้อบอุ่นขึ้น ตามแนวทางของหน่วยงานส่งเสริมชีวิตครอบครัว
         นางกฤติยา อุตสาหะ นักศึกษาที่วิทยาลัยแสงธรรมได้อ่านหนังสือ "กว่าจะถึงวันนั้น" ของ รศ.ดร.นวลศิริ เปาโรหิตตย์ เป็นหนังสือจิตวิทยาครอบครัว และเธอรายงานตอนหนึ่งเกี่ยวกับ "กลยุทธ์การทะเลาะกันอย่างมีคุณภาพ" ว่าเป็นธรรมดา ที่อยู่ด้วยกันในครอบครัว ก็ย่อมมีเรื่องขัดแย้งกัน แต่สำหรับครอบครัวที่มีคุณภาพ เมื่อมีเรื่องต่อกัน ก็มีวิธีการที่มีคุณภาพในการสื่อสาร คือ
1.กล้าพูดในสิ่งที่ตนต้องการ โดยไม่ใช้คำหยาบคายและก้าวร้าว
2.พูดเฉพาะเรื่องปัจจุบัน ไม่เอาเรื่องอดีตมาเกี่ยวข้อง
3.พยายามหลีกเลี่ยงการพูดซ้ำซาก
4.พูดถึงพฤติกรรมที่อยากให้ฝ่ายตรงข้ามทำอย่างชัดเจน มิใช่พูดแบบรวมๆ
5.ไม่ใช้คำพูดตัดสิน แต่พูดถึงความรู้สึกให้เขารู้
6.อย่าพยายามให้ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ผลิต และคุณเป็นผู้ถูกต้อง
7.รู้จักการรับฟัง
8.อย่าพยายามเถียงเพื่อต้องการเอาชนะ
         เมื่อทั้งสองฝ่ายพยายามใช้เหตุผลเข้าหากันด้วยความรัก และความอดทน สิ่งที่ห่างไกลกัน  สองขั้วนั้น ก็กลับมาเป็นขั้วเดียวกันได้
         สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ของเรา ขอให้สวดสายประคำพร้อมๆกันในครอบครัว บางสังฆมณฑลรณรงค์การภาวนาพร้อมกันในครอบครัว นี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สร้างครอบครัวให้อบอุ่น ทำเมืองใหญ่ให้น่าอยู่ (ขึ้น) …สวัสดีปีใหม่ครับ

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 52, 22-31 ธ.ค. 2002)

HOME