คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

40 ปีเริ่มวาติกันที่ 2

         เวลาพี่น้องฆราวาสร่วมประชุม หรือรับการอบรมด้านศาสนาคริสต์ อาจได้ยินคำว่าวาติกันที่ 2 แล้วก็งง เพราะไม่ทราบว่าเป็นอะไรสำคัญอย่างไร
         วาติกัน เป็นชื่อรัฐ ที่อยู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี สมเด็จพระสันตะปาปาประทับอยู่ที่นั่น
         ย้อนอดีตไปเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ.1962 (พ.ศ.2506) เป็นวันเริ่มการประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2
         เมื่อกล่าวถึงวาติกันที่ 2 บางคนอาจคิดถามในใจว่า วาติกันที่ 1 ประชุมเมื่อไร ผมค้นดูจึงรู้ว่า คือ 1869-1870 ครับ
         สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 ได้ประกาศเป็นครั้งแรกว่าพระองค์มีพระประสงค์เรียกประชุมพระสังคายนาสากล วาติกันที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 1959 ซึ่งบุคคลทั่วไปแปลกใจมาก เพราะพระองค์มีอายุ 77 พรรษาแล้ว จะดำเนินงานใหญ่นี้ได้อย่างไร พระองค์ได้ทรงประกาศเชิญพระสังฆราช มาประชุม วันที่ 25 ธันวาคม 1961
         องค์ประชุม นอกจากสมเด็จพระสันตะปาปา มีพระคาร์ดินัล พระสังฆราช และพระสงฆ์ผู้ใหญ่ 3,058 ท่าน จาก 145 ประเทศ มีปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญ 453 ท่าน มีผู้ใดรับเชิญ 58 ท่าน และผู้สังเกตการณ์ที่มิใช่คาทอลิก อีก 101 ท่าน
         การประชุมดำเนินการตั้งแต่ 11 ตุลาคม 1962 ถึง 8 ธันวาคม 1965 มีการประชุมทั้งหมด 168 ครั้ง อันที่จริงสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 23 เสด็จสวรรคต วันที่ 3 มิถุนายน 1963 (พ.ศ.2506) และสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงดำเนินงานต่อในที่สุดได้มีเอกสารแห่งพระสังคายนาวาติก้น ครั้งที่ 2 ทั้งหมด 16 ฉบับ คือ
         ธรรมนูญ 4 ฉบับ คือพระศาสนจักร การเผย (ความจริง) ของพระเจ้า
         พิธีกรรม         พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้
         สังฆาณัติ 9 ฉบับ คือหน้าที่ของพระสังฆราช การปฎิบัติงานและชีวิตของ
         พระสงฆ์ การอบรมพระสงฆ์ การปรับปรุงและฟื้นฟูชีวิตนักบวชการแพร่ธรรมของฆราวาส งานธรรมฑูตแห่งพระศาสนจักร สากลสัมพันธภาพ บรรดาคริสตจักร คาทอลิกตะวันออก และสื่อมวลชน
         คำแถลง 3 ฉบับ คือเสรีภาพในการถือศาสนา ความสัมพันธ์ของพระศาสนจักรกับบรรดาศาสนาที่มิใช่ศาสนาคริสต์ และการอบรมตามหลักพระคริสตธรรม
         ใครที่เคยร่วมมิสซาภาษาลาติน เมื่อ 40 ปี คงจำได้ และเห็นความสำคัญของการที่พระศาสนจักรคาทอลิกพยายามมองดูตนเอง และพิจารณาสภาพสังคมปัจจุบัน เพื่อดำเนินงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น สนับสนุนให้ใช้ภาษาท้องถิ่น ให้ฆราวาสมีส่วนร่วมในงานของวัด สนใจคำสอนด้านสังคมมากขึ้นฯลฯ
         ถึงตอนนี้ คุณคงเข้าใจนะครับว่า การประชุมสภาพระสังคายนาวาติกันที่ 2 สำคัญอย่างไร
         แต่เอกสารต่างๆ ยังคงท้าทายและเชิญชวนเราให้ศึกษาและร่วมด้วยช่วยกัน ในวันนี้

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 41, 6-12 ต.ค. 2002)

HOME