คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

จริงใจกับพระ

อย่าสวดว่า ข้าแต่พระบิดา
ถ้าแต่ละวันท่านไม่ได้ประพฤติตนแบบลูกของพระองค์
อย่าสวดว่า ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ถ้าท่านเจริญชีวิตปิดตัวเองด้วยความเห็นแก่ตัว
อย่าสวดว่า พระองค์สถิตในสวรรค์
ถ้าท่านคิดถึงแต่สิ่งของของโลกนี้
อย่าสวดว่า พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
ถ้าท่านไม่ถวายเกียรติแด่พระองค์
อย่าสวดว่า พระอาณาจักรจงมาถึง
ถ้าท่านเข้าใจว่าหมายถึงความรุ่งเรืองทางวัตถุ
อย่าสวดว่า พระประสงค์จงสำเร็จไป...
ถ้าท่านไม่ยอมทำตามพระประสงค์ในสิ่งที่ยากลำบาก
อย่าสวดว่า โปรดประทานอาหารประจำวัน...
ถ้าท่านไม่สนใจคนที่หิวโหย ไม่มีสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต
อย่าสวดว่า โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าอภัยให้แก่ผู้อื่น
ถ้าท่านยังโกรธเคืองพี่น้องของท่าน
อย่าสวดว่า โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
ถ้าท่านคิดจะทำบาปต่อไป
อย่าสวดว่า โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้าย
ถ้าท่านไม่พยายามเอาชนะความชั่ว
อย่าสวดว่า เทอญ
ถ้าท่านยังไม่จริงจังกับบท "ข้าแต่พระบิดา"
อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน
(ต้นฉบับภาษาอิตาเลียน ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง แปลเป็นไทยโดยศิษย์โปรปากันดา)

         ผมมาเยี่ยมพระสังฆราช สังวาลย์ ศุระศรางค์ ที่เชียงใหม่ เห็นบทความนี้ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ จึงขออนุญาตินำมาแบ่งปันกับแฟนอุดมสาร  สุขสันต์วันพระคริสตสมภพ สวัสดีปีใหม่ครับ

(อุดมสารรายสัปดาห์ ฉบับที่ 1, 1-5 มกราคม 2002)

HOME