คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

ชุมนุมคริสตชนใหม่

       หลังจากพิธีล้างบาปแก่ผู้ใหญ่ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เราได้เชิญให้พวกเขามาเรียนคำสอนต่ออีก เจ็ดสัปดาห์ ในระหว่างเทศกาลปัสกา  เพื่อช่วยให้ก้าวแรกในชีวิตคริสตชนใหม่จะได้ลึกซึ้ง และมั่นคงยิ่งขึ้น  ช่วยแนะนำเขาให้รู้จักพี่น้องคริสตชนในเขตวัด และแนะนำกิจกรรมฆราวาสต่างๆ (เทียบ RCIA 235 - 239)
         ในวันเสาร์ - อาทิตย์ สมโภชพระจิตเจ้า ผมส่งจดหมายเชิญพี่น้องคริสตชนใหม่จากวัดต่างๆ ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ไปพบปะกันที่บ้านผู้หว่าน (สามพราน) และเชิญพี่น้องที่ครบรอบปีที่ได้รับศีลล้างบาปเมื่อปี่ที่แล้วมาชุมนุมด้วยกัน เพื่อขอบพระคุณพระเป็นเจ้า  สนทนา  แบ่งปันประสบการณ์ฝ่ายจิตแก่กัน
         ผมได้เชิญ  คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน มาแบ่งปันเรื่อง จงติดตามพระจิตเจ้า เชิญ คุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ  มาสอนขับร้องเพลงในมิสซา  แนะนำบทประจำมิสซาแบบใหม่  บทข้าแต่พระบิดา เชิญ พระคาร์ดินัล  มีชัย กิจบุญชู มาถวายมิสซา  กับพวกเขาในตอนเย็น  ทานอาหารเย็น  ดูวีดีทัศน์เรื่อง " แด่เธอ…ด้วยรัก  และเอื้ออาทร "  ที่สื่อมวลชนคาทอลิกฯ ผลิต ภาวนาค่ำด้วยกัน  และวันสมโภชพระจิตเจ้า ไปร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ ด้วยกันที่บ้านเณรนักบุญยอแซฟ สามพราน
         ผมให้พวกเขาเขียนประเมินผล  คุณลองอ่านความรู้สึกของเขานะครับ
         ท่านรู้สึกได้รับประโยชน์จากการที่มาที่นี่เพราะ…
ุได้สัมผัสกับพระ และได้พักผ่อนร่วมกัน บรรยากาศดีมาก
ุสถานที่เงียบสงบ เหมาะสำหรับการฟื้นฟูจิตใจ  การร่วมมิสซา  สวดภาวนาร่วมกัน
ุได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น ไม่เหงา
ุได้รู้จักพระศาสนจักรมากขึ้นค่ะ
ุพระคาร์ดินัลน่ารัก เป็นกันเอง รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ใกล้ชิดท่านในมิสซา อบอุ่นและศักดิ์สิทธิ์มาก
ุได้ร้องเพลงอย่างถูกต้อง ชอบอยู่แล้ว  และรู้สึกสนุกกับการร้องเพลง แต่เวลาน้อยไปหน่อย
ุได้รู้จักพี่น้องอื่นๆ ได้พูดคุยมีข้อแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆ
ุคุณพ่อได้แบ่งปันประสบการณ์และชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิต ได้รับศีลอภัยบาปเป็นครั้งแรก
         วีดีทัศน์  แด่เธอ…ด้วยรัก  และเอื้ออาทร  เพราะ…
ุเราได้รู้การทำงานในรูปแบบต่างๆ ของการทำงานในรูปแบบการให้อย่างแท้จริง
ุเราควรรักและให้กำลังใจทั้งผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น
ุดูแล้วมีความรู้สึกเอื้ออาทร เกิดความรักและความสงสาร  และที่มาของปัญหาครอบครัวที่ไม่มีความรักต่อกัน
         สิ่งที่ประทับใจมากที่สุด
ุการเข้ามาเป็นคริสตชนใหม่  มีความรู้สึกว่ามีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้น  เพราะพระเยซูทรงสอนให้เรารู้จักแบ่งปัน ให้ความรัก รู้จักการให้อภัย
ุทุกคนเป็นกันเอง ยิ้มแย้ม แจ่มใส และมีความรักให้  มีความอบอุ่น
ุร่วมมิสซากับพระคาร์ดินัล
ุสถานที่สวยงาม และได้พบกับพระคาร์ดินัล
ุร่วมกันสวดภาวนา แบ่งปันความรู้สึกที่ดีต่อกันใน 2 วันนี้  และได้ร่วมมิสซากับพระคาร์ดินัล
ุได้รับศีลอภัยบาป  สำนึกผิด  เรียนรู้  เรื่องความรัก ความห่วงใยต่อต่อผู้อื่น
ุการได้ร่วมร่วมใจกับคริสตชนใหม่ที่มีความตั้งใจที่จะเดินไปในทางของพระเจ้า

         ผมรู้สึกว่าการสอนคำสอนผู้ใหญ่  สำคัญจริงๆ เมื่อพบกับพวกเขา

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 26, ประจำวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2001)

HOME