การจัดการเวลา พูดง่าย  ทำยาก ไม่จำเป็นต้องบอกคุณว่าเวลามีความหมายต่อคุณและมรดกตกทอดของคุณมากเพียงไร ไม่ว่าคุณต่อสู้ให้ได้เวลา คุณก็คงกำลังเสียเวลามากขึ้นไปอีก

เวลา เป็นทรัพยากรอย่างเดียวที่เราไม่สามารถมีมากกว่าคนอื่น ไม่เหมือนเงิน  ความรู้  พลังงาน หรือทรัพยากรอื่น เราทุกคนมีจำนวนเวลาแต่ละวันเท่ากัน ในหนึ่งสัปดาห์ และในหนึ่งปี  ไม่มีใครมีเวลาในวันนี้  มากกว่าคนอื่น  เราต้องรับผิดชอบเวลาของเราเอง แม้พระเยซูเจ้าได้ทำพันธกิจในโลก   ภายในเวลา 3 ปี  เท่านั้นที่ทรงไถ่กู้โลก พระองค์ทรงทำเป้าหมายสำเร็จ และทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ที่พระองค์ทรงมีในโลกนี้

การจัดการเวลา มี ศัตรูหลายประการ เช่น การผัดวันประกันพรุ่ง การขาดระเบียบวินัย การขาดการเตรียมและการวางแผน  และนิสัยไม่ดีบางประการ ดังที่คุณเองก็เห็น ส่วนมาก  ถ้ามิใช่ศัตรูทั้งหมด เพื่อจัดการเวลาให้ดีกว่า เราไม่ควรตำหนิใครแล้ว ว่า ไม่มีเวลาที่เราต้องการ หรือไม่สามารถดูแลเวลาที่เราได้รับ เป็นหน้าที่ของเราเสมอ  วิธีแก้ไขอยู่ที่คุณเอง

สดุดี  90 :12  “โปรดทรงสอนข้าพเจ้าทั้งหลายให้รู้จักนับวันแห่งชีวิตได้ถูกต้อง  เพื่อจะได้มีจิตใจ ปรีชาฉลาด”

เราต้องเรียนรู้จักนับวันของเรา เราต้องได้รับ  จิตใจประชาฉลาด  บิดา  มารดา เลขา เจ้านาย คุณพ่อเจ้าอาวาส  สามีภรรยา หรือลูกๆ ไม่สามารถรู้จักนับวันเวลาให้คุณ   พวกเขาไม่สามารถได้รับปรีชาฉลาด  สำหรับจัดการเวลาแทนคุณ  คุณต้องเริ่ม...ต่อไปเอง 

โทมัส เนลสัน CEO ของไมเกิ้ล ไฮแอด ได้แบ่งปันว่าปัญหาการจัดการเวลา เป็นปัญหาการจัดการตนเอง  มันไม่ใช่ว่าเราเสียความสามารถในการเข้าใจเรื่องเวลา  แต่เราเสียความสามารถในการเข้าใจเราเอง และเราใช้เวลาอย่างไร มันถึงเวลาที่คุณจะจัดการอย่างไร

มันไม่ใช่ว่า   เรามีเวลาเพียงพอหรือไม่   แต่ว่าเราเห็นคุณค่ามันดีหรือไม่ พระเจ้าประทานเวลาบนโลกนี้  เราต้องใช้ให้ดีที่สุด  คุณเห็นว่าเวลาเป็นของขวัญที่มีค่าจากพระเจ้าหรือไม่  หรือว่าดูมันหนีคุณ และคุณไม่ทำอะไร  กุญแจของการจัดการเวลา เริ่มที่ เรา และความเข้าใจเรื่องเวลา ถ้าเราเห็นว่า “เวลา” มีคุณค่าจริง  มีค่ามาก เราจะจัดการดีขึ้น

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์   แปล
แปลจาก Christiantoday.com                                                           
หมายเหตุ Michael Hyatt เป็นนักเขียนชาวอเมริกัน
เขียนหนังสือหลายเล่ม เกี่ยวกับการเป็นผู้นำการวางแผน และการตั้งเป้าหมาย
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120