สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสด็จประเทศไทย วันที่ 20-23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 และเสด็จประเทศญี่ปุ่น วันที่ 23-26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 เราได้ขับร้องเพลง “ให้รักเป็นสะพาน”  และได้ยินเพลงของคริสตชนญี่ปุ่น “ให้ปกป้องทุกชีวิต”

ประเทศญี่ปุ่น บรรดาธรรมทูตเป็นผู้นำศาสนาคริสต์เข้าไปตั้งแต่ ค.ศ. 1540 เป็นพิเศษนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ และสมาชิกเยสุอิต  ทำให้มีผู้รับศีลล้างบาปเป็นจำนวนมาก.. แต่ต่อมาจักรพรรดิได้ออกกฎต่อต้านศาสนาคริสต์ ใน ค.ศ. 1565 ค.ศ. 1568 และ ค.ศ. 1587 มีการเบียดเบียนคริสตชน จนต้องหนีไปซ่อนตัว...อพยพย้ายถิ่น...เป็นคริสตชนใต้ดิน

มรณสักขี 26 องค์ ในสมัยเกอิโกะ ชาวญี่ปุ่น 20 คน  ชาวสเปน 4 คน  ชาวโปรตุเกส 1 คน และชาวเม็กซิกัน 1 คน รวม 26 คน ถูกจับที่เมืองเกียวโต และโอซาก้า สาเหตุเพราะเทศน์สอนศาสนาคริสต์ จึงถูกจับและให้เดินฝ่าหิมะ 800 ก.ม ไปเมืองนางาซากิ ซึ่งมีคริสตชนมาก ทั้ง 26 คนถูกตรึงกางเขน และถูกแทงด้วยหอกจนสิ้นชีวิต ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1597

มรณสักขี 16 องค์
ในระหว่าง ค.ศ.1633-1637 คริสตชนญี่ปุ่นยังถูกเบียดเบียนอีก  แต่พวกเขายืนยันความเชื่อคาทอลิก บางคนถูกเผาทั้งเป็น  ถูกตรึงกางเขน ถูกน้ำร้อนราด ถูกตัดศีรษะ... สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้สถาปนาเป็นบุญราศี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1981 ที่กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  และสถาปนาเป็นนักบุญลอเรนโซ่ รุยซ์ และเพื่อนมรณสักขี 15 องค์ วันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ.1987  ที่จตุรัสนักบุญเปโตร  วาติกัน

ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นถูกระเบิดปรมาณู ที่เมืองฮิโรชิม่า วันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1945 และเมืองนางาซากิ วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 จึงยอมสงบศึก วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1945

เมื่อคิดย้อนประวัติศาสตร์ไทยและญี่ปุ่น ทำให้เราต้องขอบคุณพระเจ้า  ขอบคุณพระมหากษัตริย์ รัฐบาลไทย  ขอบคุณบรรดามิชชันนารี พระสงฆ์ นักบวช และครูคำสอนไทย ในโอกาส 350 ปีมิสซังสยาม และช่วยเราให้มีความรัก...กล้าหาญ..กระตือรือร้นยิ่งขึ้นไหมครับ

                                                                                                                                       บิชอป ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120