20 มีนาคม 2019, PIME Missionaries/AsiaNews

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้รับรองกฤษฎีกา การเป็นมรณสักขี คุณพ่ออัลเฟรดโด เคลโมเนซี ถูกฆ่าในเมียนมา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1953 สังฆมณฑลเครม่า ในประเทศอิตาลีจะฉลองการแต่งตั้งเป็นบุญราศี ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2019 ซึ่งเป็นเดือนธรรมทูตพิเศษ

คุณพ่อเคลโมเนซี เป็นธรรมทูตปีเม ชาวอิตาเลี่ยน ได้ทำงานหลายปีด้วยการอุทิศตน เกิด 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1902 ในสังฆมณฑลเครม่า เป็นลูกคนโต มีน้อง 6 คน มีความศรัทธาต่อนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู

ได้รับศีลบวช 12 ตุลาคม ค.ศ. 1924 และได้เป็นธรรมทูตในเมียนมา ตั้งแต่อายุ 23 ปี ถึงอายุ 51 ปี รวม 29 ปี เวลาผ่านไป 66 ปี พระศาสนจักรจึงรับรองความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน

ขอร่วมยินดีกับสมาชิกคณะธรรมทูตปีเมทุกคน

++++++++++

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์
21 มีนาคม ค.ศ. 2019

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120