CNA กรุงโรม (อิตาลี) 25 ตุลาคม ค.ศ. 2017

คุณพ่อเชซาร์ ตรูกี (C?sar Truqui) พระสงฆ์องค์หนึ่งได้ร่วมการอบรม เรื่อง การขับไล่ปีศาจ (Exorcism) ค.ศ. 2015 ที่กรุงโรม ได้เตือนใจว่า ทุกสิ่งที่กำลังทำร้ายครอบครัว การหย่าร้าง ทำให้ปีศาจพอใจ

ในพันธสัญญาเดิม เรื่อง โทบิต ปีศาจได้ฆ่าสามี 7 คน ของซาราห์ อัครทูตสวรรค์ราฟาแอลได้ล่ามโซ่มันในถิ่นทุรกันดาร ปีศาจมีจริง คุณพ่อกาเบรียล อามอร์ธ (สิ้นชีวิต 16 กันยายน ค.ศ. 2016) เป็นผู้ไล่ปีศาจที่กรุงโรม ประมาณ 70,000 ครั้ง ตลอด 29 ปี การไล่ปีศาจบางทีต้องใช้เวลาหลายครั้ง และแต่ละครั้งต้องใช้เวลาประกอบพิธีภาวนา

คุณพ่อตรูกี กล่าวว่า “มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งรักกันมาก ต้องการแต่งงาน แต่ฝ่ายหญิงต้องผ่านพิธีลีปีศาจ... ให้เป็นอิสระ ในระหว่างพิธี ปีศาจดุและขู่คุณพ่ออามอร์ธ เพื่อขัดขวางการแต่งงานนั้น มิฉะนั้นมันจะฆ่าเจ้าสาว เห็นชัดๆ ว่าเป็นการขู่จากจอมโกหก ซึ่งข้อเท็จจริง ไม่เกิดขึ้น”

ปีศาจพยายามโจมตีครอบครัว โดยผ่านทางความคิดและสไตล์ชีวิตปล่อยตัว รวมทั้งการคิดถึงตัวเอง และแพร่การหย่าร้าง

ถ้าฉันไม่ชอบสามีอีกแล้ว ก็หย่าดีกว่า แต่ลืมผลที่ตามมาจะตกแก่ลูกๆ และสังคม

แม้ทุกวันนี้ พ่ออายุมากกว่า 50 ปี แล้ว เมื่อคิดถึงพ่อแม่รักกัน พ่อก็มีกำลังใจ ตรงข้าม ลูกๆ ของพ่อแม่ที่แยกทางกันจะยิ่งอ่อนไหว

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ค.ศ. 2014 ได้กล่าวว่า “ปีศาจพยาพยามหาทางทำลายครอบครัว เพราะเป็นที่ที่พระเยซูเจ้าเติบโต ท่ามกลางความรักของสามีภรรยา และในชีวิตของลูกๆ ปีศาจต้องการขจัดความรักในครอบครัว” พระสันตะปาปากล่าวกับ 52,000 คน ที่สนามโอลิมปิก กรุงโรม “ครอบครัวเป็นพระศาสนจักรระดับบ้าน สามีภรรยาเป็นคนบาป เหมือนกับทุกคน แต่พวกเขาต้องก้าวหน้าเติบโตในความเชื่อ บังเกิดผลในลูกๆ และในความเชื่อของลูกๆ ขอพระเจ้าอวยพรครอบครัวให้เข้มแข็งในวิกฤตินี้ที่ปีศาจต้องการทำงานเรา” (บทความนี้เผยแพร่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2016)

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
21 ตุลาคม ค.ศ. 2018

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120