สมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6 ชื่อเดิมคือ ยอห์น บัปติส มอนตีนี่  เกิดวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1897 ที่คอนเชซีโอ  ใกล้เบรชชา  ตอนเหนือของประเทศอิตาลี 

•ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1920
•พระสังฆราชส่งไปเรียนด้านการทูตที่กรุงโรม
•เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1923 ไปกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์  เริ่มทำหน้าที่ด้านการทูต  แต่สุขภาพไม่ดี  จึงต้องกลับมาพักรักษาตัว  รับการศึกษาพิเศษ และทำงานในสำนักเลขาของรัฐวาติกันมากกว่า 30 ปี
•เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1954  รับแต่งตั้งเป็นพระอัครสังฆราชแห่งมิลาน    สังฆมณฑลที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี
•สมเด็จพระสันตะปาปาทรงแต่งตั้งให้เป็นพระคาร์ดินัล ค.ศ. 1958  และเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 สิ้นพระชนม์
•จึงได้รับเลือกให้เป็นสมเด็จพระสันตะปาปา (องค์ที่ 262) วันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 1963  ทรงพระนามว่า  ปอล ที่ 6
•เป็นสมเด็จพระสันตะปาปาชาวอิตาเลี่ยน ระหว่าง ค.ศ. 1963-1978
•สิ้นชีวิตที่กัสเตลกันดอลโฟ  กรุงโรม วันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1978
•ได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศี วันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2014
•วันฉลองคือ 26 กันยายน

ในระหว่าง 15 ปีแห่งสมณสมัย
พระองค์ได้ตัดสินใจขายมงกุฎประจำตำแหน่งให้กับชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่ง  ด้วยเงิน 1 ล้านดอลล่าร์ (ประมาณ 33 ล้านบาท) และมอบรายได้ให้คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา  ปัจจุบันมงกุฎนี้อยู่ในสักการะสถานแม่พระปฏิสนธินิรมล ในกรุงวอชิงตัน ดีซี

เหตุการณ์สำคัญในสมณสมัยคือ ระหว่างการประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 (ค.ศ. 1962-1965)  และยุคหลังสภาสังคายนา พระองค์ทรงเสนอข้อกำหนดและแนวทางสู่การเปลี่ยนแปลงพระศาสนจักรคาทอลิก จึงเผชิญปัญหาและความไม่มั่นคงของพระศาสนจักรกับบทบาทใหม่ในโลกสมัยปัจจุบัน

พระองค์ทรงดำเนินการประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ต่อจนสำเร็จ วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1965  ทรงรับภารกิจนำการตัดสินใจของสภาสังคายนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตของพระศาสนจักร  ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการปฏิบัติ ในสภาพสังคม  จิตวิทยา  และการเมือง

ได้ออกสมณสาร ชีวิตมนุษย์ (Humanae Vitae – of Human Life) กรกฎาคม ค.ศ. 1968  ห้ามการคุมกำเนิดแบบวิทยาศาสตร์
   - ยืนยันเรื่องการถือโสดในชีวิตพระสงฆ์ มิถุนายน ค.ศ. 1967
   - ทรงเน้นการศึกษาและการแก้ไขปัญหาสังคม  โดยสนใจกรรมกร และคนจน
   - ทรงริเริ่มการประชุมสมัชชาพระสังฆราช (Synod) ในวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1965 เพื่อเสนอความเห็นต่อสมเด็จพระสันตะปาปา โดยมีการประชุมทุก 3 ปี

ผู้จาริกแสวงบุญ (The Pilgrim Pope)
พระองค์เป็นสมเด็จพระสันตะปาปาองค์แรกที่เสด็จไปสหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆ รวม 20 ประเทศ คือ จอร์แดน อิสราเอล เลบานอน  อินเดีย  ฟาติมา (โปรตุเกส) ตุร์กี โคลอมเบีย  เบอร์มิวดา  สวิส  ยูกันดา อิหร่าน  ปากีสถาน  ฟิลิปปินส์  อเมริกันซามัว ซามัวตะวันตก ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย  ฮ่องกง  และซีลอน (ศรีลังกา)

คริสตศาสนสัมพันธ์
ทรงพบกับท่านอาเธนากอรัส  ประมุขของศาสนจักรออร์โธดอกซ์ (ค.ศ. 1964)  ซึ่งขาดความสัมพันธ์กันตั้งแต่ ค.ศ. 1050
ทรงเริ่มมีความสัมพันธ์กับพี่น้องแองกลีกัน  ตั้งสำนักงานส่งเสริมเอกภาพคริสตชน ร่วมงานกับพี่น้องโปรแตสแตนท์ สัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพ  และงานแปลพระคัมภีร์ร่วมกัน

อัศจรรย์ซึ่งทำให้ได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศี  เป็นเรื่องของทารกคนหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย ใน ค.ศ. 1990  สตรีคนหนึ่งตั้งครรภ์  นายแพทย์ให้ความเห็นว่ามีอันตรายเสี่ยงชีวิตทารก  จึงขอให้เอาทารกออก  แต่มารดาให้ซิสเตอร์ชาวอิตาเลี่ยนคนหนึ่ง จากครอบครัวของเพื่อนภาวนาให้  ซิสเตอร์ได้เอารูปและพระธาตุของสมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6 มาวางไว้ที่ท้องสตรีคนนั้น ทารกเกิดได้และมีสุขภาพดี บรรดานายแพทย์ยังติดตามดูแลสุขภาพของเด็ก จนอายุ 12 ปี  และสรุปว่า เด็กปกติดี ที่สุดในวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจึงได้เซ็นกฤษฎีการับรองอัศจรรย์นี้  และถือว่ามาจากการเสนอวิงวอนของสมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจึงสถาปนาบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6 เป็นนักบุญ ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2018 ระหว่างสมัชชาพระสังฆราช

             (จาก Encyclopaedia Britannica และ Jesuit’s Biography of Blessed Paul VI, 15 ตุลาคม ค.ศ. 2014)
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120