“ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยในสถาบันที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ได้ท้าทายนักศึกษาด้วยคำถามนี้

“พระเจ้าสร้างทุกอย่างที่มีอยู่หรือ?”
นักศึกษาตอบอย่างกล้าหาญว่า “ใช่แล้ว!”
“พระเจ้าสร้างทุกอย่างหรือ?” ศาสตราจารย์ถาม
“ใช่ครับ พระองค์สร้างอย่างแน่นอน” นักศึกษาตอบ

ศาสตราจารย์ก็ถามต่อไปว่า “ถ้าพระเจ้าสร้างทุกอย่าง ถ้า  อย่างนั้นพระองค์ก็ทรงสร้างความชั่วร้ายและเนื่องจากมีควา มชั่วร้าย และตามหลักการที่ว่า ?งานของเราจะบอกว่าเรา  คือใคร’ เราจึงจะสันนิษฐานได้ว่า พระเจ้าคือความชั่วร้าย”

นักศึกษานิ่งเงียบไป ศาสตราจารย์ค่อนข้างรู้สึกพอใจกับสิ่งที่ ตัวเองได้พูด ซึ่งเขาได้พิสูจน์อีกครั้งว่า ความศรัทธาของ    ชาวคริสเตียนเป็นความเชื่อที่ผิดๆ

ในขณะนั่นเอง มีนักศึกษาคนหนึ่งยกมือขึ้น “ผมขอถามคำ ถามท่านศาสตราจารย์?”

“แน่นอน ได้!!” ศาสตราจารย์ตอบกลับ
“ท่านศาสตราจารย์ครับ ความเย็นมีอยู่ไหมครับ?” นักศึกษาถาม

“แน่นอนมันมีอยู่จริง เธอไม่เคยรู้สึกหนาวรึไง?” ศาสตราจารย์ตอบกลับไป

นักศึกษาคนอื่นๆหัวเราะชายหนุ่มผู้นั่น...

เด็กหนุ่มตอบกลับว่า
“ความจริงแล้วความเย็นไม่มีหรอกครับ ตามหลักของฟิสิกส์ สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นความเย็น จริงๆแล้วก็คือการไม่มีความร้อน ทุกๆอย่างสามารถ
ทำการศึกษาได้ตราบเท่าที่มันยังมีพลังงานหรือคายพลังงานความร้อนออกมา สภาพศูนย์สัมบูรณ์คือการไม่มีความร้อนโดยสิ้นเชิง และสิ่งของ ทั้งหลายก็จะเฉื่อยและไม่สามารถทำปฏิกิริยาใดๆได้ที่ ณ อุณหภูมินั้น แท้จริงแล้วความเย็นไม่มีหรอกครับ เราได้สร้างคำคำนี้ขึ้นมาเพื่อบรร    ยายให้รู้ว่า เรารู้สึกอย่างไรถ้าเราไม่รู้สึกถึงความร้อน”

นักศึกษาถามต่อไปว่า “ท่านครับ แล้วคความมืดมีไหมครับ?”
“แน่นอน มีซิ” ศาสตราจารย์ตอบ

นักศึกษาตอบกลับไปว่า
“ท่านตอบผิดอีกแล้วครับ ความมืดก็ไม่มีเหมือนกันครับ ความมืดอันที่จริงก็คือการไม่มีแสงสว่าง เราสามารถศึกษาแสงได้ แต่ไม่ใช่ความมืด  ความจริงเราสามารถใช้ปริซึมของนิวตันเพื่อแยกแสงสีขาวออกเป็นสีหลายๆสี และศึกษาความยาวคลื่นของแสงแต่ละสีได้ แต่เราไม่สามารถวัด ความมืดได้ แสงแม้เพียงนิดก็สามารถฉีกทำลายโลกแห่งความมืดและทำให้กลายเป็นความสว่างได้ แต่ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าที่ๆหนึ่งมืด   เท่าไร? ท่านวัดปริมาณแสงที่มีอยู่ ถูกต้องไหมครับ? ความมืดคือคำที่มนุษย์ใช้เพื่อบรรยายว่า เกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่มีแสง”

ท้ายที่สุดนักศึกษาถามศาสตราจารย์ว่า “แล้วความชั่วร้ายมีอยู่ไหมครับ”

ตอนนี้ศาสตราจารย์เริ่มไม่แน่ใจ แต่ก็ยังคงตอบกลับไปว่า “แน่นอน เหมือนอย่างที่ครูได้พูดไปแล้ว เราเห็นมันทุกๆวัน มันมีตัวอย่างอยู่ในวัน   ทุกๆวันอยู่แล้ว เมื่อมนุษย์ทำตัวไร้มนุษยธรรมกับมนุษย์ มันอยู่ในอาชญากรรมและความรุนแรงมากมายทั่วทุกแห่งในโลก ลักษณะนี้ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากความชั่วร้าย”

นักศึกษาหนุ่มตอบกลับไปว่า “ความชั่วร้ายไม่มีหรอกครับ หรืออย่างน้อยที่สุด ตัวมันเองก็ไม่มีอยู่ ความชั่วร้ายคือการไม่มีพระเจ้า มันก็เหมือน กับความมืดและความเย็นที่เป็นคำที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาเพื่อบรรยายถึงการไม่มีพระเจ้า พระเจ้าไม่ได้สร้างความชั่วร้าย ความชั่วร้ายเป็นผลมา จากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ไม่มีความรักของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของพวกเขา มันเหมือนกับความหนาวเหน็บที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีความร้อน หรือความมืดที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีแสงสว่าง”

ศาสตราจารย์ก้มคำนับเพื่อแสดงการยอมรับ แล้วก็ไม่ได้กล่าวอะไรต่ออีก

เด็กหนุ่มคนนั้นมีชื่อว่า อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์”

– David Emery
___________________
ที่มา: Did Einstein Prove that God Exists?
รูปภาพ: Albert Einstein as a child (1879-1900),
http://www.retronaut.com/2012/12/albert-einstein-as-a-child/

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120