บุญราศี เปโดร กาลุงสด จะได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ ในวันอาทิตย์แพร่ธรรมที่ 21 ตุลาคมนี้ ณ กรุงวาติกัน

เปโดร กาลุงสด (เกิดประมาณ ค.ศ. 1655 สิ้นชีวิตวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1672) เป็นคนจัดวัดและครูคำสอนที่ติดตามคุณพ่อบุญราศีดีเอโก หลุยส์ เด ซาน วิตอแรส ได้ถูกเบียดเบียนและสิ้นชีวิต

ชีวิตวัยเด็กได้รับการอบรมในหอพักคณะเยสุอิต รักการเรียนคำสอนและภาษาสเปน ชอบวาดรูป ร้องเพลง การแสดง และช่างไม้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตธรรมทูต

เมื่ออายุ 14 ปี อยู่ในกลุ่มครูคำสอนหนุ่ม ได้รับเลือกให้ติดตามคณะเยสุอิตไปแพร่ธรรมที่หมู่เกาะลาตรอเนส ซึ่งต่อมามีชื่อใหม่ว่าหมู่เกาะมารีอานา เพื่อไปประกาศข่าวดี สอนคำสอน แก่ชาวพื้นเมืองคาร์มอรอส แม้ชีวิตธรรมทูตลำบาก ผ่านป่าเขา ถนนหนทางลำบาก เจอพายุ แต่พวกเขาเพียรทนช่วยชาวบ้านจำนวนหนึ่งให้ศรัทธาในพระเจ้า

การถูกเบียดเบียน
พ่อค้าชาวญี่ปุ่นชื่อโชโก ปล่อยข่าวว่าบรรดาธรรมทูตใช้น้ำผสมยาพิษโปรดศีลล้างบาป ทำให้เด็กทารกที่รับศีลล้างบาปตาย ชาวบ้านเชื่อข่าวลือนี้และถือว่าพระสงฆ์ธรรมทูตต้องรับผิดชอบ

เพื่อนคนหนึ่งของเปโดร กาลุงสดได้หนีไป แต่กาลุงสดและคุณพ่อดิเอโกซาน วิตอแรส ไปที่หมู่บ้านตูมอง วันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1672 ภรรยาของผู้นำหมู่บ้านคลอดลูกสาว ทั้งสองรีบไปโปรดศีลล้างบาปทารก แต่เพราะอิทธิพลของพ่อค้าญี่ปุ่น ทำให้หัวหน้าหมู่บ้านต่อต้านอย่างแข็งกร้าว เพื่อทำให้อารมณ์ลดลง ธรรมทูตจึงรวมเด็กและผู้ใหญ่บางคนในหมู่บ้านขับร้องเพลงวัด พวกเขาได้เชิญผู้นำหมู่บ้านมาร่วมร้องเพลงด้วย แต่เขาโกรธยิ่งขึ้น... ที่สุดเขาใช้หอกแทงเปโดร กาลุงสอ มีพยานผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า กาลุงสดควรหนีไปได้ แต่ครูคำสอนคนนี้ ไม่ต้องการทิ้งคุณพ่อดิเอโก ซาน วิตอแรส คนเดียว บางคนบอกว่าครูคำสอนจะต่อสู้ก็ย่อมได้ แต่คุณพ่อดิเอโก ห้ามสมาชิกมีอาวุธ ครูคำสอนเปโดร กาลุงสด จึงเสียชีวิต คุณพ่อดิเอโก ได้โปรดศีลอภัยบาปก่อนจะถูกฆ่าตายเช่นกัน

ผู้นำหมู่บ้านได้จับคุณพ่อตรึงกางเขน ขว้างด้วยก้อนหิน และที่สุดนำร่างของทั้งสองไปทิ้งทะเล

การสถาปนาเป็นบุญราศี
คุณพ่อดิเอโก หลุยส์ ซาน วิตอแรสได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศี วันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ.1985 จึงมีการคิดถึงครูคำสอนเปโดร กาลุงสด

ค.ศ.1994 พระอัครสังฆราช พระคาร์ดินัล ริคาร์โด วีดาล แห่งเซบู ได้ดำเนินการ จนที่สุด บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ได้ประกาศแต่งตั้งเป็นบุญราศี ในวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ.2000 ซึ่งบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ก็ได้รับแต่งตั้งวันนี้เช่นกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาได้ประกาศถึงงานเมตตาและคุณธรรมของกาลุงสดว่า “ตั้งแต่เด็ก เปโดร กาลุ งสดประกาศตอบรับกระแสเรียกเพื่อพระคริสตเจ้าด้วยใจกว้าง เยาวชนทุกวันนี้สามารถเลียนแบบของเปโดร ผู้ความรักของพระคริสตเจ้า ดลใจเขาให้อุทิศชีวิตวัยรุ่นเพื่อสอนความเชื่อในฐานะเป็นครูคำ สอนฆราวาส  จากครอบครัวและบรรดามิตรไว้ข้างหลัง เปโดร เต็มใจยอมรับการเชิญชวนของคุณพ่อดิเอโก เด ซาน วิตอแรส เพื่อว่างานธรรมทูตที่หมู่เกาะชามอแรส ด้วยจิตใจแห่งความเชื่อ ด้วยศรั ทธาต่อศีลมหาสนิทและแม่พระ เปโดร ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเผชิญอุปสรรคด้วยความกล้าหาญ ในยามเผชิญอันตราย เปโดรไม่ยอมทอดทิ้งคุณพ่อดิเอโก แต่ยอมพลีชีวิตเคียงข้างพระสงฆ์ธรรมทูตเยี่ยงทหารที่ดีของพระคริสตเจ้า (2 ทธ 2:3)

การประกาศเป็นนักบุญ
วันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 2011 สันตะสำนักรับรองอัศจรรย์โดยกาลุงสด ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.2002 เมื่อสตรี Leyte คนหนึ่งซึ่งแพทย์ประกาศว่าสิ้นชีวิตแล้วสองชั่วโมงหลังจากหัวใจล้มเหลว ได้กลับฟื้ นมีชีวิต เมื่อนายแพทย์คนหนึ่งภาวนาโดยผ่านบุญราศีกาลุงสด ได้มีการประกาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2012 เรื่อง พิธีสถาปนาเป็นนักบุญ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2012 วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล ครบ 340 ปี มรณกรรมของบุญราศี เปโดร กาลุงสด

นักบุญลอเรนโซ รูอีซ เป็นนักบุญ ชาวฟิลิปปินส์องค์แรกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1981 และนักบุ ญเปโดร กาลุงสดเป็นองค์ที่สอง
 

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120